Jesteś tutaj

Projekt "Pilotaż sukcesem zmian" już w powiecie nowotarskim

PROJEKT  "PILOTAŻ SUKCESEM ZMIAN" JUŻ W POWIECIE NOWOTARSKIM

      W realizowanym przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nowym Targu projekcie pn. „Pilotaż sukcesem zmian” Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,

Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" biorą udział 93 szkoły/przedszkola z Powiatu Nowotarskiego, w tym 8 szkół  podstawowych, 3 gimnazja, 2 zespoły szkół z Gminy Nowy Targ:
1. Szkoła Podstawowa w Szlembarku

2. Szkoła Podstawowa w Krempachach

3. Szkoła Podstawowa w Nowej Białej

4. Szkoła Podstawowa w Ostrowsku

5. Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej

6. Szkoła Podstawowa w Dębnie

7. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Harklowej

8. Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Knurowie

9. Gimnazjum Nr 1 im Jana Pawła II w Krempachach

10. Gimnazjum nr 2  im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Ludźmierzu

11. Gimnazjum Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Klikuszowej 

12. Zespół Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum w Łopusznej 

13. Zespół Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum w Waksmundzie


Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez kompleksowe wsparcie spójne z potrzebami 93 szkół/przedszkoli Powiatu Nowotarskiego od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.
W ramach głównych zadań projektu wyróżnić należy:

Zadanie 1 - Gotowi na wsparcie - realizacja Rocznych Planów Wspomagania (RPW)

      Przy wsparciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w każdej ze szkół i przedszkoli od 2 września 2013r. przeprowadzona została diagnoza potrzeb. Dzięki niej możliwe było wyłonienie konkretnego obszaru doskonalenia. Na podstawie oferty wybranej spośród 24 opracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, aktualnie budowane są Roczne Plany Wspomagania (RPW), które szkoły/przedszkola będą realizowały w roku szkolnym 2013/2014.
Zgodnie z założeniami projektu w bieżącym roku szkolnym przeprowadzonych zostanie 760 form doskonalenia nauczycieli, w tym 279 warsztatów dla nauczycieli, 186 konsultacji grupowych oraz 279 innych form spotkań grupowych. Cykl doskonalenia prowadzony będzie przez ekspertów zewnętrznych wyłonionych w procedurze przetargowej.

Zadanie 2 - Zaplątani w sieci - wymiana doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

      Powiat Nowotarski utworzył 4 tematycznie różne sieci współpracy i samokształcenia o charakterze przedmiotowym i problemowym:
1. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół/przedszkoli
2. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych
3. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
4. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców

Podczas spotkań w ramach sieci następowała będzie wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów, pozwalające nauczycielom i dyrektorom spojrzeć na trudności z różnych perspektyw. Sieci stanowić będą doskonałe uzupełnienie dotychczas stosowanych form doskonalenia nauczycieli, tj. szkolenia, warsztaty, spotkania zespołów przedmiotowych.

Zadanie 3 - Powiatowy drogowskaz - opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW)

      Powiatowy Program Wspomagania (PPW) to aktualnie opracowywany dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie Powiatu Nowotarskiego. Jest on podstawą do monitorowania procesu wspomagania prowadzonego na terenie Powiatu.

Biuro projektu "Pilotaż sukcesem zmian" mieści się w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Nowym Targu przy ulicy Kościuszki 3, 34-400 Nowy Targ,
e-mail: sekretariat@pore.nowotarski.pl.

Więcej informacji na temat projektu i poszczególnych etapów jego realizacji znajdziecie Państwo na przygotowywanej przez PORE stronie: www.pore.nowotarski.pl.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer