Jesteś tutaj

Konferencja zamykająca projekt: Turystyka rowerowa – brzegiem Dunajca na Słowację

W dniu 13 grudnia 2013r. w Łopusznej odbyła się konferencja kończąca projekt: Turystyka rowerowa – brzegiem Dunajca na Słowację. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
Konferencja była okazją do spotkania się z partnerem Słowackim – Obec Zavazna Poruba. Przybyli także przedstawiciele Zespołu Szkół w Waksmundzie i Łopusznej,  Związku Euroregion „Tatry”, Radni i Sołtysi z Gminy Nowy Targ.
Zgromadzonych gości przywitał Jan Smarduch – Wójt Gminy Nowy Targ, który także przedstawił korzyści ze zrealizowanego projektu. Rezultaty trwającego rok projektu przedstawili za pomocą prezentacji multimedialnej: Janusz Gąsecki i Krzysztof Łapsa.
W ramach projektu została oznakowana ścieżka rowerowa z miejscowości Waksmund do miejscowości Knurów, o długości 9,2 km, częściowo została utwardzona, postawiono 6 tablic informacyjnych oraz 1 wiatę. Dokonano zakupu 50 szt. rowerów oraz kasków rowerowych, odbyła się wycieczka młodzieży z terenu gminy Nowy Targ na Słowację, przeprowadzono festyn rowerowy w Polsce, przeprowadzono szkolenie młodzieży w zakresie bezpiecznych technik jazdy na rowerze górskim oraz odbyły się warsztaty dotyczące obsługi-serwisu rowerów, wydano poradnik młodego rowerzysty.
W imieniu Związku Euroregion „Tatry” głos zabrał Prezes Bogusław Waksmundzki, który przedstawił możliwości w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Odbył się także cykl wystąpień partnerów projektu, którzy podzielili się refleksjami po wspólnej realizacji projektu.
Rezultaty dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć w ramach programów współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, nawiązane partnerstwo pomiędzy Gminą Nowy Targ a Obcą Zavazna Poruba, wypracowane dobre praktyki i rozwiązania oraz zdobyte doświadczenia stanowią potencjał, który powinien zostać wykorzystany do przygotowania i realizacji innowacyjnych projektów w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 
 
tekst i foto: UG Nowy Targ

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer