Jesteś tutaj

Solary na prywatnych domach – jeden z największych projektów w Małopolsce

gmsol1.JPG
 
Stanisław Sorys – członek Zarządu Województwa, odwiedził dzisiaj dwie podhalańskie gminy – Nowy Targ i Czarny Dunajec, by wręczyć umowy gwarantujące unijne finansowanie, przyznane zwycięskim projektom z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. W przypadku gminy Nowy Targ jest to potężny projekt wyposażenia kilkuset domowych gospodarstw w zestawy solarne.
Dotacja pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pełna nazwa projektu, jednego z 23, który został przez Urząd Marszałkowski wybrany spośród 73 złożonych, to: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych w domach prywatnych".
 
Za przyznaniem unijnego dofinansowania przemawiał fakt, że gmina Nowy Targ – jedna z największych w Małopolsce, jest obszarem wyjątkowo cennym przyrodniczo: ze względu na parki krajobrazowe, obszary siedliskowe i osobliwości przyrodnicze.Tymczasem 21 rozproszonych sołectw nie posiada żadnych zbiorczych kotłowni. A domowe paleniska bazujące głównie na drewnie i węglu – wiadomo - powiększają niską emisję i zanieczyszczenie środowiska. To z kolei obniża atrakcyjność turystyczną terenu. Aby choć częściowo zmniejszyć ten negatywny efekt, władze gminy wraz z mieszkańcami zdecydowały o zastosowaniu nowoczesnych systemów solarnych do podgrzewania wody użytkowej.
 
W ramach projektu na 429 nieruchomościach z terenu gminy zostaną zainstalowane zestawy solarne – mówił wice wójt Marcin Kolasa. – Projekt zakłada ok. 70 procent bezzwrotnej dotacji dla właścicieli, którzy złożyli deklaracje. Przy założeniu, że zestaw baterii słonecznych dla czteroosobowej rodziny to koszt rzędu 12-13 tys. zł, ok. 8-9 tys. zł sfinansuje Unia Europejska. Teraz jesteśmy na etapie przygotowań do realizacji projektu. W drugiej połowie stycznia odbędą się spotkania z mieszkańcami - uczestnikami projektu. Następnie ogłosimy przetarg na wyłonienie firmy, która dostarczy i zamontuje solary. Wpisane w specyfikacji warunki zapewnią to, że do naszych mieszkańców dotrą produkty najwyższej jakości. Na spotkaniach z mieszkańcami przedstawione zostaną szczegółowe zasady udziału w programie.
Solary na większości domów pojawią się w 2014 r., ale niewykluczone, że niektóre prace potrwają do 2015 r.
Budynki, których właściciele złożyli deklaracje, znajdują się Dębnie, Długopolu, Dursztynie, Gronkowie, Harklowej, Klikuszowej, Knurowie, Krauszowie, Krempachach, Lasku, Trutem, Ludźmierzu, Łopusznej, Morawczynie, Nowej Białej, Obidowej, Ostrowsku, Pyzówce, Rogoźniku, Szlembarku, Waksmundzie.
Zestawy będą przystosowane do ilości mieszkańców w danym domostwie – najmniejsze dla rodzin 1 – 3 osobowych, większe dla 4 – 5 osobowych (tych liczebnie najwięcej, bo prawie 250) – aż do zestawów dla domów z 12 – 14 mieszkańcami. Wielkości jest sześć.
Jeśli natomiast chodzi o ilość deklaracji z poszczególnych miejscowości, to najwięcej złożyli ich mieszkańcy Łopusznej (78) i Waksmunda (55), najmniej zaś, bo po kilka, mieszkańcy Morawczyny, Długopola, Dursztyna i Pyzówki.
Z dobrodziejstw solarów skorzysta – jak obliczono – ok. 2 tysięcy osób.
Przy całkowitej wartości projektu ponad 4 mln 192 tys. zł, dotacja wyniosła ponad 3 mln 267 tys. Stanowi to 85 procent kosztów kwalifikowanych.
- W nowej perspektywie finansowania będzie dużo środków na odnawialne źródła energii, na likwidację niskiej emisji i na transport, bo na niską emisję składa się też emisja komunikacyjna – informował przedstawiciel województwa. – O niskiej emisji ostatnio zresztą dużo się mówi, ale nie wszyscy coś robią w tej materii. Wasza wyjątkowość polega na tym, że porwaliście się państwo na realizację trudnego projektu, bo niełatwo jest zdobyć dofinansowanie dla prywatnych gospodarstw. Jest to też – kwotowo - jeden z największych solarnych projektów w Małopolsce. Odnawialne źródła energii to równocześnie duża szansa poprawienia ekonomiki funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych.
Że nie ma wielu wniosków obliczonych na korzyści dla indywidualnych mieszkańców, potwierdzał i wójt Jan Smarduch, wspominając też na realizowane przez gminę inne projekty z unijnym dofinansowaniem:likwidację azbestu (wespół z 60 innymi gminami, pod wodzą Szczucina); duży projekt (o wartości 20 milionów) budowy oczyszczalni ścieków w Trutem i sieci kanalizacyjnej czy budowę ścieżki rowerowej na linii po byłym torowisku, w obszarze Ludźmierza i Rogoźnika (to z kolei w ramach euroregionalnego projektu Szlaku dookoła Tatr).
tekst i fot. Anna Szopińska     logopodhaleregion.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer