Jesteś tutaj

Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych

„Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych”

W dniu 20.12.2013r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Nowy Targ na dofinansowanie projektu: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych”.


Wartość całkowita inwestycji:  4 192 072,30 PLN,
Dofinansowanie ze środków Europejskich z budżetu państwa:  3 267 973,37  PLN;


Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

CEL PROJEKTU:
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza na obszarze objętym projektem.
W ramach realizacji projektu zakłada się osiągnięcie następujących celów szczegółowych.

  1. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez zmniejszenie niskiej emisji gazu cieplarnianego i pyłów.
  2. Poprawa ogólnego stanu środowiska na terenie gminy Nowy Targ poprzez zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń i szkodliwego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi oraz inne elementy środowiska naturalnego.
  3. Poprawa warunków bytowych i jakości życia mieszkańców Gminy.
  4. Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.
  5. Zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł ciepła.
  6. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zakresie korzystania z energii słońca i ich promowanie.
  7. Zmniejszenie kosztów produkcji c.w.u. w budynkach prywatnych.
  8. Poprawa atrakcyjności i konkurencyjności obszaru gminy, zarówno dla mieszkańców,
    jak i inwestorów oraz turystów.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:
Przedmiotowy projekt zakłada montaż instalacji kolektorów słonecznych na 429 budynkach mieszkalnych prywatnych na terenie gminy Nowy Targ w miejscowościach: Dębno, Długopole, Dursztyn, Gronków, Harklowa, Klikuszowa, Knurów, Krauszów, Krempachy, Lasek, Lasek Trute, Ludźmierz, Łopuszna, Morawczyna, Nowa Biała, Obidowa, Ostrowsko, Pyzówka, Rogoźnik, Szlembark oraz Waksmund.
W ramach projektu zainstalowanych zostanie 1312 sztuk nowoczesnych kolektorów słonecznych płaskich o łącznej mocy 2,076 MW.


OKRES REALIZACJI:
- Rozpoczęcie realizacji – 2013-03-03
- Zakończenie realizacji – 2015-06-30

Przetarg Nieograniczony: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych”

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer