Jesteś tutaj

Rowerem po Podhalu

proj_ue_2013_800.jpg

 

W dniu 30 stycznia 2014r. w Euroregionie „Tatry” w Nowym Targu została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Rowerem po Podhalu", nr PL-SK/TAT/IPP/III/171, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

 
Zgodnie z wnioskiem o dopinansowanie:
 
Całkowite koszty kwalifikowane projektu: 56 940,00 Euro
 
Dofinansowanie z EFRR: 48 399,00 Euro
 
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 5 694,00 Euro
 
Wkład własny: 2 847,00 Euro
 
Przewidywany termin realizacji projektu: 02.01.2014r. – 30.06.2014r.
 
Cele projektu:
Celem projektu jest nawiązanie i zacieśnianie więzi polsko-słowackich poprzez obustronną turystykę rowerową, zainicjowaną wytyczeniem i oznakowaniem ścieżki rowerowej wyposażonej w małą architekturę oraz doposażeniem w sprzęt rowerowy. Bezpośrednie cele projektu to wzrost przygranicznego ruchu turystycznego oraz łatwy i szybki dostęp do informacji z zakresu turystki rowerowej.
 
Działania i efekty:
W ramach projektu zostały zaplanowane następujące działania, przyczyniające się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu:
1. Spotkanie  robocze z partnerem zagranicznym w celu ustalenia szczegółów realizacji działań projektowych.
2. Wytyczenie szlaku rowerowego, jego oznakowanie oraz wyposażenie w małą architekturę.
3. Zakup sprzętu rowerowego.
4. Zorganizowanie warsztatów dot. obsługi-serwisu rowerów i technik jazdy.
5. Wycieczka na Słowację i organizacja festynu rowerowego w Polsce przy wykorzystaniu ścieżki rowerowej dla dzieci i młodzieży z Polski i Słowacji.
6. Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego bezpiecznych technik jazdy na rowerze górskimoraz warsztaty dot. obsługi-serwisu rowerów.
7. Opracowanie strony internetowej w języku polskim i słowackim wraz z interaktywną mapą obrazującą przewyższenia terenu na wytyczonej trasie.
8. Zorganizowanie konferencji informacyjnej.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer