Jesteś tutaj

Historyczno–kulturowo–przyrodniczy szlak dookoła Tatr – ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ

 

„Historyczno–kulturowo–przyrodniczy szlak dookoła Tatr – ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ”.

Wartość całkowita inwestycji:  3 211 863,27 PLN,
Dofinansowanie ze środków Europejskich i z budżetu państwa:  2 399 991,95  PLN.

            Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3. „Rozwój infrastruktury turystycznej”, działanie 3.1.

CEL PROJEKTU:

            Podstawowym celem przedsięwzięcia jest wykreowanie zupełnie nowego produktu turystycznego – historyczno – kulturowo – przyrodniczego szlaku dookoła Tatr w wyniku budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Nowy Targ.

W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące cele główne:

  1. Rozbudowa oferty turystycznej Gminy Nowy Targ – stworzenie na terenie gminy spójnego, kompleksowo zagospodarowanego, atrakcyjnego obszaru turystycznego,
  2. Dostosowanie obszaru objętego inwestycją do potrzeb turystów poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury, uwzględniającej specyfikę obszaru,
  3. Promocja aktywnych form wypoczynku, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
  4. Zwiększenie świadomości turystów i mieszkańców w zakresie dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego gminy.

Ścieżka jest jednym z odcinków rowerowego szlaku dookoła Tatr. Łączna długość odcinka rowerowego wynosi 4744,71m. Zakres inwestycji uwzględnia: budowę ścieżki rowerowej, przebudowę przejazdów przez nasyp kolejowy na przejazdy rowerowe, przebudowę przepustów zlokalizowanych w nasypie kolejowym, przebudowę obiektów mostowych.                 

 

OKRES REALIZACJI:
- Rozpoczęcie realizacji – 2013-03-29
- Zakończenie realizacji – 2014-11-08

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer