Jesteś tutaj

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013

 

Projekt zakłada realizację I etapu szlaku rowerowego łączącego Polskę ze Słowacją. Docelowo szlak ma okalać Tatry, prowadząc z Nowego Targu przez tereny historycznego rozwoju osadnictwa regionu Podhala, Spisza, Orawy i Liptowa, położone po obu stronach Tatr.

Realizacja projektu stanowi odpowiedź polskich i słowackich samorządów na brak odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej umożliwiającej dostęp do niezwykłych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych pogranicza polsko-słowackiego. Konsekwencją braku utwardzonych i oznakowanych tras jest niepełne wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru pogranicza przez mieszkańców, turystów oraz inwestorów. Po zakończeniu realizacji projektu partnerzy będą dalej współpracować w zakresie przygotowania kolejnych etapów tej strategicznej inwestycji. Co więcej zakres partnerstwa będzie ulegał ciągłemu rozszerzaniu – włączane będą kolejne miejscowości przez które przebiega szlak.

W ramach projektu do listopad 2015 r. powstanie w sumie 93,12 km tras rowerowych z nawierzchnią asfaltową lub szutrową biegnących przez tereny o wysokich walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, w tym 35 km nieprzerwanego transgranicznego odcinka prowadzącego od Nowego Targu trasą dawnej linii kolejowej do granicy słowackiej w Suchej Horze i dalej do miasta Trstena, a także odcinki na Spiszu (Vrbov-Kieżmark-Huncovce) oraz w Liptowskim Mikulaszu, które w zimie będą mogły pełnić funkcję tras biegowych dla narciarzy w tym:

 • Gmina Czarny Dunajec – 46,51 km
 • Miasto Nowy Targ – 12,75 km
 • Gmina Szaflary – 0,504 km
 • Gmina Nowy Targ - 4,21 km
 • Mesto Kežmarok –5,23 km
 • Obec Hladovka – 3,334 04 km
 • Obec Huncovce – 1 km (oznakowanie)
 • Obec Liesek – 5,702 56 km
 • Mesto Liptovský Mikuláš – 3,213 km
 • Obec Nižná – 0,825 km 
 • Obec Suchá Hora – 1,857 54 km
 • Mesto Trstená – 3,507 31 km
 • Obec Vrbov – 4,392 km

 

Okres realizacji projektu:

od lutego 2014 r. do listopada 2015 r.

Partnerzy projektu:

W realizację projektu zaangażowanych jest 13 partnerów – 4 z Polski i 9 ze Słowacji: Gmina Czarny Dunajec jako Partner Wiodący, Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary, Miasto Kieżmark, ObecVrbov, ObecHuncovce, Miasto Liptowski Mikulasz, Miasto Trstena, Obec Niżna, ObecLiesek, ObecHladovka, Obec Sucha Hora.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa komunikacji i transportu mieszkańców zamieszkałych na terenie gmin pogranicza polsko – słowackiego przyczyniająca się do zwiększenia atrakcyjności regionu pod kątem turystyki (rozwój usług turystycznych, rekreacyjnych, sportowych itp.) oraz zapewnienia spójności przestrzennej obszaru przygranicznego, przy zachowaniu unikalnych walorów środowiska przyrodniczego.

Do celów szczegółowych projektu należą:

 • nawiązanie długotrwałej współpracy gmin pogranicza polsko – słowackiego w zakresie tworzenia odpowiedniej infrastruktury zwiększającej dostępność terenów pogranicza dla mieszkańców, turystów i inwestorów,
 • poprawa bezpośrednich połączeń pomiędzy polską i słowacką stroną obszaru pogranicza oraz zwiększenie dostępności obszarów o unikalnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych dla mieszkańców, turystów i inwestorów poprzez budowę 78,14 km ścieżek rowerowych (wykorzystywanych również przez narciarzy - jako trasy biegowe w zimie oraz przez pieszych),
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru gmin biorących udział w projekcie poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej oraz organizację kampanii promocyjno-informacyjnej (impreza kończąca realizację projektu połączona z prezentacją partnerów projektu oraz zawodami rowerowymi).

Grupy docelowe:

Projekt skierowany jest do mieszkańców, turystów, przedsiębiorców, osób bezrobotnych. Korzyści płynące z realizacji projektu odczuwalne będą przez społeczność lokalną, turystów i inwestorów.

 

Budżet projektu

Wartość całkowita projektu: 6.765.996,45 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%): 5.751.096,98 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa dla słowackich partnerów: 249.458,86 EUR
Wkład własny: 765.440,61 EUR

w tym Gmina Nowy Targ:

Wartość całkowita: 454.016,74 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%): 385.914,23 EUR
Wkład własny: 68.102,51 EUR

 

Działania zrealizowane przez Gminę Nowy Targ:

W 2015 roku Gmina Nowy Targ w ramach projektu dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 zrealizowała 2 odcinki ścieżek rowerowych o łącznej długości 4,2 km oraz 2 miejsca postojowe dla użytkowników Szlaku wokół Tatr.

 1. Ścieżka rowerowa w ramach Szlaku wokół Tatr - trasa cysterska od głównej trasy Szlaku do Ludźmierza

Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szer. 3 metrów i długości 1704,70 m na odcinku od głównej trasy Szlaku wokół Tatr w miejscowości Ludźmierz (skrzyżowanie ul. Nowotarskiej z ul. Polną), dalej w kierunku torfowiska, wzdłuż ściany lasu na torfowisku, następnie droga polną w kierunku ul. Kamieniec w miejscowości Ludźmierz do połączenia z realizowana aktualnie ścieżką wzdłuż ul. Podhalańskiej w kierunku miejscowości Krauszów.

Trasa ta jest fragmentem zaplanowanej w koncepcji Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr trasy cysterskiej łączącej się bezpośrednio z główną trasą szlaku. To trasa o wybitnych walorach historycznych, która udostępnia miejsca i obiekty związane z początkami osadnictwa regionu, takie jak Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu, granitowy głaz umieszczony w miejscu dawnego dworu ludźmierskiego upamiętniający Kazimierza Przerwę-Tetmajera. Dodatkowo trasa ma walory krajobrazowe i przebiega tuż obok torfowisk orawsko-nowotarskich znajdujących się w obszarze Natura 2000.Odcinki tej samej trasy cysterskiej powstały już w ramach niniejszego projektu w ramach działań Miasta Nowy Targ.

Dzięki połączeniu ścieżki rowerowej z wybudowaną ścieżką na ul. Podhalańskiej w Ludźmierzu użytkownikom Szlaku wokół Tatr udostępnione zostanie centrum miejscowości Ludźmierz z takimi obiektami jak Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu, granitowy głaz umieszczony w miejscu dawnego dworu ludźmierskiego upamiętniający Kazimierza Przerwę-Tetmajera, Dom Związku Podhalan im. K. Przerwy-Tetmajera i W. Orkana w Ludźmierzu. Co więcej z centrum miejscowości Ludźmierz, od Sanktuarium Maryjnego rowerzysta może dostać się także bezpośrednio na trasy rowerowe realizowane przez Miasto Nowy Targ, jadąc drogami polnymi lewym brzegiem rzeki Dunajec, a następnie przez kładkę pieszo-rowerową na rzece w Nowym Targu.

 1. Ścieżka rowerowa w ramach Szlaku wokół Tatr - od Morawczyny do Pyzówki

Odcinek ścieżki rowerowej o długości 2505 metrów, szer. 3,0 m z nawierzchnią asfaltową, który prowadzi od miejscowości Morawczyna do miejscowości Pyzówka. Na trasie tej wykonano również 2 miejsca postojowe dla rowerzystów z wyposażeniem.

Przebieg trasy: początek trasy na wzgórzu Hawierka w Morawczynie przy kapliczce (jako ciąg dalszy trasy prowadzącej z Ludźmierza przez Krauszów), następnie drogą polną w kierunku północnym do Pyzówki przez osiedle Kowale do centrum wsi (do połączenia się z odcinkiem biegnącym do Klikuszowej i dalej do Obidowej).

Ukształtowanie i przebieg ścieżki pozwala korzystającym z niej użytkownikom (rowerzystom i pieszym, a zimą narciarzom) na podziwianie przez cały rok piękna otaczającej przyrody oraz panoramy Tatr i Podhala, Babiej Góry i Orawy oraz Gorców. Na zgłaszanym do realizacji odcinku szlaku znajdują się przepiękne punkty widokowe (Morawczyna-Hawierka), zabytkowe kapliczki na Hawierce i w Pyzówce oraz ciekawy przyrodniczo odcinek leśny.

Na odcinku ścieżki rowerowej zlokalizowano 2 miejsca postojowe – 2 komplety drewnianych ławostołów wraz z dwoma niewielkimi punktami serwisowymi dla rowerzystów umożliwiającymi im samodzielną naprawę rowerów. Są to samoobsługowe bezpłatne stacje naprawy rowerów wyposażone w podstawowe narzędzia (wkrętaki, klucze płaskie i nastawne, zestawy imbusów, łyżki do opon, pompki z adapterem na wszystkie zawory, instrukcją obsługi urządzeń zawierającą instrukcją napraw usterek rowerowych w formie kodu QR itp.). Te stacje serwisowe będą pomocne dla rowerzystów, którzy będą potrzebować pomocy w przypadku nagłej usterki w rowerze, czy choćby za małej ilości powietrza w kole. postojowych na początku i na końcu realizowanego odcinka ścieżki rowerowej.  

 

Przewodnik rowerowy po Szlaku wokół Tatr http://www.szlakwokoltatr.eu/_pliki/przewonik-rowerowy-www,b9416.pdf

Więcej informacji na www.szlakwokoltatr.eu

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer