Jesteś tutaj

Dofinansowanie projektu: Budowa budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko

W dniu 31.03.2016r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu: „Budowa budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko”.

Wartość całkowita inwestycji:         4 770 250,00 PLN,

Całkowite wydatki kwalifikowane: 3 795 646,26 PLN,

Wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:.

Realizacja inwestycji została współfinansowana w 23,71 % ze środków Unii Europejskiej:

  • kwota dofinansowania: 900 000,00 PLN;

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 6. Spójność Wewnątrzregionalna, Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B. infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa.

CEL PROJEKTU:

Celem bezpośrednim projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej Gminy Nowy Targ.

Beneficjentami projektu są wszyscy mieszkańcy Ostrowsko oraz odwiedzający ją turyści.

Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie. Efekty realizacji tego celu to:

1. Znacząca poprawa bazy edukacyjnej w Ostrowsku; produktem projektu jest zespół  budynków składający się z sali sportowej i nowoczesnych sal lekcyjnych.

2. Korzyści wynikające ze wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy;

3. Korzyści wynikające z rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych;

4. Udział osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej,

5. Poprawa poziomu bezpieczeństwa;

6. Funkcjonowanie ogólnodostępnej infrastruktury daje możliwość jej wykorzystania do organizacji imprez i wydarzeń środowiskowych oraz zebrań wiejskich.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

Produktem projektu jest zespól budynków szkolnych o podanych parametrach:

- kubatura: 15.909,6 m3

- pow. zabudowy: 1.584,0 m2

- pow. użytkowa: 3.129,7 m2

- sala gimnastyczna o wymiarach: 30,5 x 19,6 m

W budynku szkoły znajduje się 12 bardzo dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, szatnie, zaplecze sanitarne i pomieszczenia dla administracji i obsługi.

Lokalizacja infrastruktury będącej przedmiotem projektu to: Ostrowsko, ul. Jana Pawła II 13.

Zakres niniejszych prac obejmował wykonanie: roboty budowlane budynku szkoły i sali sportowej, wykonanie instalacji technicznych, roboty budowlane boiska, zagospodarowanie terenu (chodniki, parking, ogrodzenie, zieleń) oraz niezbędne wyposażenie sali sportowej (drabinki, bramki, kosze, ławki, przybory sportowe).

OKRES REALIZACJI:

  • termin rozpoczęcia realizacji projektu – 2012-12-27
  • planowany termin zakończenia realizacji projektu – 2014-09-04

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer