Jesteś tutaj

Fundusze europejskie w Szkole Podstawowej w Szlembarku


Od 2 września 2019 r. Szkoła Podstawowa w Szlembarku realizuje projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Tytuł projektu: " Uczymy się przez odkrywanie "- ,, We learn by discovering ".
Kwota dofinansowania- 48 730,00 zł.

Projekt  zostanie zrealizowany przez  Szkołę Podstawową w Szlembarku od 2 września 2019 r. do 1 marca 2020 r.|
 Zakłada wyjazd 10 uczniów i 2 opiekunów do szkoły partnerskiej do Chorwacji i obejmuje uczestnictwo w zajęciach formalnych i poza formalnych wspólnie z uczniami ze szkoły  przyjmującej . Uczestnikami projektu są uczniowie z klas VI-VIII  wybrani w drodze otwartej rekrutacji, którzy będą  czynnie uczestniczyć we wszystkich etapach projektu od planowania, przygotowania, organizacji mobilności poprzez działania ewaluacyjne, upowszechniające
i promujące projekt. Opiekunowie projektu to: Pani Kinga Myśliwiec- nauczyciel języka angielskiego  oraz Jadwiga Wojtaszek –dyrektor szkoły. Pani Jadwiga Wojtaszek będzie pełnić funkcję głównego koordynatora oraz zajmie się ewaluacją. Pani Kinga Myśliwiec jest magistrem filologii angielskiej i uczy języka angielskiego w klasach I-VIII i oddziale przedszkolnym. W projekcie będzie pełnić funkcję drugiego koordynatora i  zajmować się upowszechnianiem jego efektów oraz promocją.
Głównymi celami, które szkoła chce osiągnąć realizując projekt są: wzrost kompetencji językowych , umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych, wzrost kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych,  rozwój umiejętności uczenia się w grupie międzynarodowej.

 Główne działania projektu:

 1. Utworzenie zakładki o realizowanym projekcie na stronach internetowych szkół
  z Polski i Chorwacji.
 2. Zamieszczenie informacji o projekcie na forach internetowych, Facebooku, Twitterze.
 3. Wydanie ulotki o projekcie oraz zaprojektowanie logo projektu.
 4. Zamieszczanie na stronie internetowej szkół z Polski i Chorwacji wszystkich działań projektu.:
 5. Zorganizowanie kursu językowego i kulturowego dla uczestników projektu.
 6. Zorganizowanie konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną  o Chorwacji.
 7. Udział w zajęciach lekcyjnych  w szkole przyjmującej.
 8. Zorganizowanie wycieczki do Plitwickich Jezior i do Zagrzebia z wykorzystaniem GPS i TIK.
 9. Wspólne nakręcenie przez uczniów filmu w języku angielskim o działaniach podczas mobilności.
 10. Wykonanie słownika  pojęć geograficznych w języku polsko-angielsko-chorwackim.
 11. Zrealizowanie projektu eTwinning z poznanym partnerem z zagranicy.
 12. Uzyskanie certyfikatów.

Dzięki udziałowi  w projekcie, szkoła spodziewa się następujących rezultatów:

wzrostu  kompetencji językowych, wzrost umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych nawiązanie współpracy międzynarodowej, nabycia umiejętności pracy
w zespole, korzystania z technologii informacyjnych, podniesienia poziomu wiedzy w trakcie wymiany doświadczeń, zwiększenia motywacji do nauki,  wzrostu wiary we własne możliwości, wykształcenia kompetencji międzykulturowych, poznania historii i kultury kraju goszczącego. Dzięki nabytym umiejętnościom uczestnicy projektu zachęcą pozostałych uczniów do wykorzystywania TIK, kształcenia językowego oraz  uczestniczenia w projektach międzynarodowych.

Przystępując do projektu spodziewane są korzyści długoterminowe:

uczestnicy projektu poprzez nabyte kompetencje językowe, wielokulturowe i cyfrowe będą lepiej  funkcjonować we współczesnym świecie. Pomogą im one  podejmować  odważne decyzje i wyzwania związane z przyszłą pracą. Nastąpi promocja szkoły w kraju i za granicą,  oraz podniesienie jej prestiżu.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer