Jesteś tutaj

Projekty Unijne

Dofinansowanie z PROW na salę gimnastyczną w Nowej Białej i remont GOK Łopuszna

Wiz4-300.jpg
Gmina wiejska Nowy Targ zajęła wysokie 5 i 6 miejsce (na 137 podmiotów) w rankingu operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i otrzymała dofinansowanie na realizację  zadań:
- budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Nowa Biała,  
- remont Gminnego Ośrodka Kultury i budowa chodnika w miejscowości Łopuszna,  
w łącznej kwocie 834 052,50 zł.

„Śladami olimpijczyków”- szlak narciarstwa biegowego z Obidowej na Turbacz

loga_mikroprojekty.jpg

IMG_432_3002.jpg
W dniu 1 marca 2013r. w Euroregionie „Tatry” w Nowym Targu została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Śladami olimpijczyków” , nr PL-SK/TAT/IPP/III/55, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.  To już drugi projekt Gminy Nowy Targ, który uzyskał dofinansowanie w ostatnim naborze wniosków.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Targ

wifizone.jpg

Projekt Gminy dotyczący zapewnienia dostępu do internetu dla osób wykluczonych społecznie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Targ”  poprzez budowę bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy został sklasyfikowany na 3 miejscu w Polsce (na 51 zatwierdzonych do dofinansowania  wniosków) i został rekomendowany do otrzymania dofinansowania w wysokości 100% kosztów realizacji projektu tj. 1 412 066,22 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2013, 2014,2015.

Turystyka rowerowa – brzegiem Dunajca na Słowację

proj_ue_2013_600.jpg

W dniu 22 lutego 2013r. w Euroregionie „Tatry” w Nowym Targu została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Turystyka rowerowa – brzegiem Dunajca na Słowację" , nr PL-SK/TAT/IPP/III/56, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Odbudowa mostu na rzece Dunajec wraz z dojazdami w miejscowości Ostrowsko


W dniu 10 maja 2006 roku Gmina Nowy Targ podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie projektu pn. „Odbudowa mostu na rzece Dunajec wraz z dojazdami w miejscowości Ostrowsko”
Zadanie to współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości: Trute, Lasek, Klikuszowa, Obidowa, Morawczyna i Pyzówka, etap II - obejmujący miejscowości Pyzówka, część Morawczyny i część Trutego


'Utworzenie Centrów Internetowych' przy Bibliotekach Publicznych - projekty zrealizowane w ramach działania 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013' dla małych projektów


Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej (obejmujący miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa)Fundusze Europejskie dla MałopolskiStrony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer