Jesteś tutaj

Projekty Unijne

Dofinansowanie mikroprojektu pn. Szlaki po obiektach pamiątkowych i miejscach znaczących gminy Nowy Targ


II etap budowy budynku szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej w Waksmundzie

 

W dniu 5 grudnia 2008 roku Gmina Nowy Targ podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie projektu pn. „II etap budowy budynku szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej w Waksmundzie”
Zadanie to współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 437 901,78 PLN
Instytucja Pośrednicząca przyznała w ramach procedury nadkontraktacji ZPORR dofinansowanie w kwocie: 655 870,00 PLN, co stanowi 18,98% wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.
Powyższe zadanie było realizowane w dniach 06.06.2005r. – 07.10.2006r.

W ramach projektu „II etap budowy budynku szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej w Waksmundzie” wykonano następujące prace:
roboty budowlane (wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku wraz ze stolarką okienną i drzwiową), roboty drogowe, roboty melioracyjne, instalacje wod-kan, co, wentylację, kotłownię, sieci i przyłącza kan. deszcz, sanitarnej, wody, instalacje elektryczne, małą architekturę i zieleń, zostało zakupione pierwsze wyposażenie szkoły i sali gimnastycznej.

Powierzchnia wybudowanej szkoły to 4616,2 m2, powierzchnia wybudowanej sali gimnastycznej – 627 m2.
Głównym celem projektu była poprawa jakości lokalnej infrastruktury społecznej, przede wszystkim edukacyjnej i sportowej.

INTERREG IIIA

                   

PROJEKT WSÓPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Nadrzędnym celem Programu INTERREG IIIA POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA jest wspieranie zrównoważonego rozwoju w sferze gospodarczej, społecznej i kulturowej na pograniczu polsko-słowackim.

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA, Gmina Nowy Targ zrealizowała projekt pt: ”Rozwój Gminy Nowy Targ i regionu Liptova w latach 2007-2013”.

Projekt ten opiewa na kwotę 30.348,00 i jest w 75% finansowany z funduszy Unijnych.

INTERREG IIIA

                   

Gmina Nowy Targ zakończyła realizację projektu pt: „Rozwój Gminy Nowy Targ i regionu Liptova na lata 2007-2013”.
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA, Mikroprojekty. Gmina Nowy Targ podpisała umowę ze Związkiem Euroregion „Tatry” z siedzibą w Nowym Targu na dofinansowanie zadania.

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer