Jesteś tutaj

News

Zmiana organizacji obsługi nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy o statusie uchodźcy UKR

W związku z dużą ilością obywateli Ukrainy składających wniosek o nadanie nr PESEL i wydłużonym czasem tej procedury, a także w celu zachowania płynności obsługi mieszkańców Gminy Nowy Targ informujemy, że od poniedziałku (21.03.2022 r.) obsługa nadania nr PESEL będzie odbywać się w godz. 10.00-13.00 PO WCZEŚNIEJSZEJ TELEFONICZNEJ REJESTRACJI pod numerem 723 996 736. Zwłaszcza większe grupy proszone są o kontakt i umówienie konkretnego terminu w celu uniknięcia kolejek.
Dodatkowo informujemy, że bezpłatne zdjęcia do dokumentów dla uchodźców w ramach umowy z Urzędem Gminy Nowy Targ wykonuje Zakład Fotograficzny Foto Express, ul. Rynek 15. 
Przed udaniem się do fotografa należy pobrać skierowanie w pokoju 101.

 

Procedura nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy o statusie uchodźcy UKR

Uproszczony i przyspieszony tryb nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy odnosi się wyłącznie do osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską od dnia 24 lutego 2022 r.

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w dowolnym urzędzie gminy miejskiej lub wiejskiej. Formularz dostępny jest w załączniku, ale można również wypełnić go na miejscu w urzędzie. Podczas składania wniosku należy okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby wnioskującej.
 • Do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy należy dołączyć fotografię. (wytyczne dotyczące wymogów zdjęć można sprawdzić na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu).
 • Od osób, które ukończyły 12. rok życia i złożą wniosek o PESEL, będą pobierane również odciski palców.

Składając wniosek o PESEL można jednocześnie założyć Profil Zaufany. Dzięki temu osoby będą mogły:

 • załatwiać urzędowe formalności przez Internet,
 • złożyć wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego
 • sprawdzić, czy pracodawca dodał osobę do ubezpieczenia.

Aby założyć Profil Zaufany należy posiadać numer telefonu komórkowego (najlepiej polskiego operatora) oraz adres email.

 

Informacja dla osób udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie Gminy Nowy Targ - Aktualizacja

 1. Urząd Gminy Nowy Targ ma obowiązek prowadzenia rejestru obiektów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy oraz podawania ilości osób przebywających w obiektach (pensjonatach, hotelach, obiektach agroturystycznych i domach prywatnych) na terenie gminy.

WAŻNE TELEFONY!!! – kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Nowy Targ w sprawach:

 • umieszczanie uchodźców w obiektach, zgłoszonych do bazy na terenie Gminy Nowy Targ –      
  tel. 605 442 801,
 • zgłaszanie obiektów i prowadzenie bazy obiektów, przyjmujących uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Nowy Targ - tel.  783 729 533,
 • rejestracja uchodźców z Ukrainy, przebywających w domach prywatnych oraz w innych obiektach, którzy nie zostali do tej pory zarejestrowani w rejestrze gminnym - tel.  783 729 533,

i przesłanie danych wg wzoru. 

Wzór wersja PL
Wzór wersja UA

 • sprawy obywatelskie, dotyczące uchodźców z Ukrainy – tel. 723 996 736,
 • sprawy socjalne, pomoc społeczna - tel. 519 450 315, 18 2614-101/103/108/114/115
 • sprawy oświatowe (m.in. przyjęcie do szkoły, przedszkola) - tel. 512 732 240.

2. W celu udzielenia schronienia dla uchodźcy - zgłoś swój obiekt do bazy noclegowej na terenie Gminy  Nowy Targ na adres ukraina@ugnowytarg.pl, podając nazwę obiektu, adres, osobę do kontaktu, telefon, adres mailowy.

3. Pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się z Państwem, w celu zebrania potrzebnych informacji  (m.in. ilość miejsc noclegowych, informacji o możliwości zapewnienia wyżywienia, możliwego okresu zakwaterowania), zgodnie z załączoną tabelką (wzór).       

4. Na bieżąco informuj ile miejsc noclegowych jest dostępnych w obiekcie. Zgłoszona baza będzie wykorzystywana na schronienie dla uchodźców w oparciu o stosowne polecenie Wojewody Małopolskiego.

5. Obiekty będą uruchamiane w miarę potrzeb. W pierwszej kolejności zostanie podjęta współpraca z większymi ośrodkami, które oferują zakwaterowanie zbiorowe  z możliwością pełnego wyżywienia.  Dyslokacją uchodźców będzie zajmował się Starosta Nowotarski. 

6. Wojewoda Małopolski poinformował, że istnieje możliwość refundowania kosztów pobytu uchodźców z budżetu państwa. Pobyt będzie rozliczany na podstawie  faktury/rachunku oraz potwierdzany drukiem „potwierdzenia pobytu” - Do pobrania  

7. Umowy z podmiotami objętymi poleceniem Wojewody będzie zawierał Powiat Nowotarski (nie gmina). W najbliższym czasie zostanie opracowany  wzór umowy, który będziemy udostępniać wszystkim zainteresowanym. 

8. Osobom fizycznym z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje świadczenie w kwocie 40zł na osobę dziennie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ na Dzienniku Podawczym (pokój 001 na parterze). Wzór wniosku do pobrania poniżej.

WZÓR WNIOSKU

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWY TARG o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Nowy Targ, dnia 18.02.2022 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY TARG

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

                      miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 1.  PSZOK w miejscowości Trute – obok oczyszczalni ścieków

środa 14.00 – 20.00    sobota 7.00 – 13.00

 1. PSZOK w miejscowości Łopuszna – ul. Szkolna obok oczyszczalni ścieków

wtorek 8.00 – 14.00   sobota 7.00 – 13.00

Harmonogram odbioru śmieci 2022

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer